Categories

Archive

จับตา 3 ปัจจัยส่ง หนุนลงทุน ‘อีอีซี’ ท้ายปี

ส่อง 3 มาตรการรัฐบาล ปัจจัยหนุนดันให้เกิดการลงทุนในอีอีซี ที่ดึงนักลงทุนทั้งจากไทยและเทศเข้ามาลงทุนได้จำนวนมาก เพียงในช่วง 9 เดือนแรก มีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วกว่า 360 โครงการ เพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ย.62) มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี 360 โครงการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน 37% แต่มีมูลค่าการลงทุน 167,930 ล้านบาท ลดลง 23% ขณะที่เป้าหมายการลงทุนในอีอีซีอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท จึงจำเป็นต้องมีปัจจัยหนุน ประเมินว่า 3 ปัจจัยแรงส่งที่จะเข้ามาสนับสนุนการลงทุนในเขตอีอีซี ช่วงปลายปีนี้ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คาดว่าจะได้รับการต่ออายุรับสิทธิประโยชน์ถึงสิ้นปี 2563 โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล Read more ›

คลอดแล้ว!ผังใช้ประโยชน์ที่ดินเขตอีอีซี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136  ตอนพิเศษ 301 ง วันที่  9   ธันวาคม 2562  โดยให้ใช้บังคับแผนผังฯนี้  ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้ายประกาศ เว้นแต่เขตพระราชฐาน และพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศบอร์ดนโยบายอีอีซีนี้ มีความยาว 17 หน้า รวม 50 ข้อ รวม 4 หมวด Read more ›

ประกาศแล้ว พรฎ.เวนคืนที่แนวไฮสปีดอีอีซี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. 2562  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 138 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีสาระสำคัญคือ      พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟ ทาง และสิ่งจ าเป็นอื่นตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ใน 5 จังหวัดรายทาง ประกอบด้วยท้องที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ Read more ›

สร้างกลไกเชื่อม ‘อีอีซี-จีน’ ดึงลงทุนดิจิทัล-สตาร์ทอัพ

รัฐบาลไทยเร่งผลักดันกลไกความร่วมมืออีอีซี-กวางตุ้ง-ฮ่องกง หวังดึงการลงทุนจากจีนเพิ่มมากขึ้น เน้นกลุ่มดิจิทัล-สตาร์ทอัพ มณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า หรือ Greater Bay area (GBA) ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม มีเทคโนโลยีทันสมัย และเป็นจุดบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่สำคัญของจีนและของโลก และจีนต้องการให้เป็นพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงการลงทุนกับพื้นที่ต่างกับโลกภายนอก ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะเชื่อมการลงทุนระหว่างพื้นที่ดังกล่าวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารเยือนพื้นที่ GBA ระหว่างวันที่ 20–25 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมคณะทั้งนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมถึงนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายคณิศ แสงสุพรรณ คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกง ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและชักจูงการลงทุนมาอีอีซี นายสมคิด กล่าวว่า ปัจจุบันจีนให้ความสำคัญกับนโยบาย เส้นทางสายไหมใหม่ (One belt one road) ซึ่งเป็นนโยบายที่ประกาศโดยนายสี Read more ›

ลุย”ทางคู่ตะวันออก”เชื่อม3ท่าเรือ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  เร่งดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออก ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ระยะทาง 202 กิโลเมตร จำนวน 18 สถานี ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับ 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังทุกภูมิภาคอาเซียน ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังมาบตาพุดประมาณ 2 ชั่วโมง คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 2.3 ล้านคนต่อปี ในปีเปิดให้บริการ และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.9 ล้านคนต่อปีในปี Read more ›

ลุ้นบอร์ดบีโอไอนัดสุดท้าย หนุนEEC-เสริมแกร่งSMEs

ชงบอร์ดบีโอไอโค้งสุดท้ายต่ออายุมาตรการส่งเสริม EEC กับ SMEs หวังดึงนักลงทุนต่อเนื่อง มั่นใจแพ็กเกจไทยแลนด์พลัสดูด 100 บริษัทย้ายฐานเข้าไทย ย้ำภาพปีཻ เตรียมตั้ง Customer Service Unit อัดแผนโรดโชว์เชิงรุก นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า BOI เตรียมเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเดือนธันวาคมนี้พิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ซึ่งทั้ง 2 มาตรการจะหมดอายุการส่งเสริมลงในสิ้นปีนี้ แต่ยังคงมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอยู่ พร้อมกันนี้จะเสนอให้ปรับเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ในปี 2563 มากขึ้น “BOI จะคงสิทธิประโยชน์ส่วนที่ยังเหมาะสมไว้ เช่น มาตรการ SMEs ที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วน 200% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) Read more ›

เมืองรีเทล มักกะสัน บิ๊กบึ้ม 1.4 แสนล. แซง‘วันแบงค็อก’

เปิดขุมทอง มักกะสัน แลนด์มาร์กใหม่ กรุงเทพฯ ซีพี เปิดหน้าตัก ทุ่มทุน 1.4 แสนล้าน เนรมิตเมืองรีเทลรองรับนักธุรกิจ อีอีซี นักวิเคราะห์เผย ทำลายสถิติ วันแบงค็อก พระราม 4 อาณาจักรเจ้าสัวเจริญ มักกะสัน กำลังกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงเทพมหานคร หลัง บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร) ลงนามในสัญญา กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จุดเริ่มต้นการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการไฮสปีดเชื่อม 3 Read more ›

ปูพรม 1.7ล้านล. รับผังเมืองใหม่อีอีซี

จากรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ NEWSROOM ช่วง ลึกแต่ไม่ลับกับ บากบั่น บุญเลิศ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50 น.เนชั่นทีวี ช่อง 22 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย วิลาสินี แวน ฮาเรน และอาชวินท์ สุกสี ในรายการได้เปิดโมเดล ตามร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในภาคตะวันออก ทั้ง 8.29 ล้านไร่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ดอีอีซี เพิ่งให้ความเห็นชอบ มานำเสนอ โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ดังนี้ 1. พื้นที่สีแดง อยู่ในพื้นที่เมือง ชุมชนเมือง จำนวน 1.06 ล้านไร่ Read more ›

บีโอไอ ดึงทุน 1.3 ล้านล้าน สร้างฐานนวัตกรรมใหม่ในอีอีซี

จากที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ได้มียุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558-2564) ซึ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ต่อเนื่องมาจนถึง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์” ที่ประกาศใช้ในช่วงปี 2558-2559 โดยเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีการรวมกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า “ซูเปอร์คลัสเตอร์” และต่อเนื่องมาถึงพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่เริ่มมีนโยบายเมื่อปลายปี 2559 จึงเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่มาเติมเต็มทำให้ยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 4ปีครึ่งมูลค่าลงทุน1.31ล้านล. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่บีโอไอได้ดำเนินงานดังกล่าวในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา(2558-2561) มีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี รวมทั้งสิ้น 1.19 ล้านล้านบาท จากจำนวน 1,326 โครงการ ขณะที่ช่วงครึ่งปีแรก 2562 (มกราคม-มิถุนายน) Read more ›

บิ๊กเนมพรึบ อีอีซี

บิ๊กเนมพรึบ อีอีซี สมรภูมิเดือดแปดริ้ว พื้นที่รอบสถานีไฮสปีดฉะเชิงเทรา ต.วังตะเคียน ติดถนนสุวินทวงศ์ ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท/ไร่ เทียบ 5 ปีก่อน 4 ล้านบาท/ไร่ ที่นา 1 ล้านบาท/ไร่ ที่มา : https://www.thansettakij.com/infographic/375 ค้นหา คอนโดใหม่ คอนโดมือสอง ออฟฟิศ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ที่ดิน ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม คลิ๊กที่นี่ ต้องการซื้อ ขาย เช่า คลิ๊กที่นี่

ซีพี-ปตท.ยึดลงทุน EEC แบ่งเค้ก 4 โปรเจ็กต์ยักษ์

ซีพี-ปตท.ยึดลงทุน EEC แบ่งเค้ก 4 โปรเจ็กต์ยักษ์ เผยโฉมพันธมิตรยักษ์เอกชน “ไทย-เทศ” ปตท., ITD, ช.การช่าง, ซี.พี.นำทีมยึดลงทุนอ่าวตะวันออก บิ๊กตู่-บอร์ดอีอีซีเคลียร์คัต 4 โครงการใหญ่มูลค่ามหาศาล 6.5 แสนล้าน เบ็ดเสร็จภายในพฤษภาคมนี้ ระบุไฮสปีด-ซี.พี.ดีเดย์ทำสัญญา 15 มิถุนายน ด้าน “พีทีที-กัลฟ์” นอนมามีแค่กลุ่มเดียวชิงท่าเรือมาบตาพุด ผนึกทุนจีนควบท่าเรือแหลมฉบัง คาดความต้องการแรงงานทะลุ 5 แสนคน ทิศทางการลงทุนโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี วงเงิน 654,305 ล้าน กำลังจะเดินหน้าทั้ง 4 โครงการภายใต้การลงทุนของภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะกุมหัวใจของเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออกในอนาคต นายคณิศ แสงสุพรรณ Read more ›

ไทยดึงรัสเซียลงทุนอีอีซี หนุนขยายอุตฯเป้าหมาย

รมว.ต่างประเทศ ดึงรัสเซียลงทุนอีอีซี พุ่งเป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมขอแรงหนุนเจรจาเอฟทีเอไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (30 ก.ค.) นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย หารือข้อราชการกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในวันที่ 31 ก.ค.2562 โดยทั้ง 2 ฝ่าย แสดงความพึงพอใจกับบรรยากาศของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศที่มีพลวัตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนและการพบหารืออย่างสม่ำเสมอในระดับผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ  นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องผลักดันผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน ธ.ค.2561 ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและแสดงความพอใจต่อความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่างๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นายดอน ได้เสนอให้รัสเซียพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น Read more ›

ปลดล็อกผังเมืองบูมอสังหาฯอีอีซี

อสังหาริมทรัพย์นับว่าเป็นกลุ่มที่จะได้รับอานิสงส์ หากการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีเกิดขึ้น เนื่องจากจะทำให้เกิดการขยายตัวในหลายภาคอุตสาหกรรม ทำให้เม็ดเงินการลงทุนและการย้ายถิ่นฐานของประชาชนจะตามมา ย่อมส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ในช่วงที่ผ่านมาความไม่ชัดเจนของผังเมืองอาจทำให้นักลงทุนชะลอตัวตามไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรานับเป็นหนึ่งเป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเป็นหนึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ รวมถึงยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง     เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 1.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม 65% ภาคบริการและอื่นๆ 32% และภาคเกษตรกรรม 3% หรือคิดเป็น 14.57% ของทั้งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น Read more ›