Categories

Archive

“บีโอไอ” ปลื้มดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ 97.3% มีแผนลงทุนในไทย

บีโอไอเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศในไทยประจำปี 2562 นักลงทุนต่างชาติมั่นใจศักยภาพประเทศไทย โดยพบว่า 97.3% เดินหน้าลงทุนไทย ชูปัจจัยสำคัญมาจากมีวัตถุดิบเพียงพอ และสิทธิประโยชน์กระตุ้นการลงทุน นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2562 ในงานสัมมนาเรื่อง “ลงทุนไทย 2562 : รุ่งแค่ไหนในสายตาต่างชาติ” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 600 บริษัท พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจ 97.3% มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดย 65.5% ยังคงรักษาระดับการลงทุนในไทย ในขณะที่ 31.83% มีแผนจะขยายการลงทุนเพิ่มเติม สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในประเทศไทยนั้น Read more ›