Categories

Archive

ยืนยันเร่งโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 รองรับขนส่งสินค้า

การท่าเรือแห่งประเทศไทยเผยผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ปริมาณสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่าลดลง แต่มีทิศทางเพิ่มขึ้นหลังมีวัคซีนโควิด-19 ยันเดินหน้าท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวถึงผลการดำเนินงาน กทท. ปีงบประมาณ 2564 ว่า ปริมาณสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่าในช่วงไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงอยู่ที่ 6.24% หรือคิดเป็น 25.762 ล้านตัน และตู้สินค้าผ่านท่าลดลง 2.81% หรือ 2.311 ล้าน ที.อี.ยู. เป็นผลจากโควิด-19 แต่หลังจากไทยและหลายประเทศมีวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่ามีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักสะท้อนการเติบโตของปริมาณสินค้า ส่งผลให้ในเดือน ม.ค.2564 ปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้น 3.57% อยู่ที่ 9.253 ล้านตัน จาก Read more ›