Categories

Archive

เปิดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศใหม่ ผ่อนได้ 3 เดือน

สรุปประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและลดอัตราการจ่าย 90 % จากเดิมเม.ย. เป็น มิ.ย. ผ่อนจ่ายได้ 3 เดือน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ลงประกาศในสื่อต่าง ๆ หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ. 2564 จากเดิมต้องจัดเก็บในเดือนเมษายน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 ประกอบกับ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี Read more ›

ในปี 2564 เราต้องจ่าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่าไร

รัฐบาลประกาศมีมติลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 นี้ 90% โดยจะจัดเก็บเพียง 10% ของอัตราการจัดเก็บภาษีจริง ตั้งแต่ภาษีประเภทการเกษตร ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า วิธีการคิดอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดูได้ที่นี่ ประเภทที่ดินเพื่อการเกษตร หรือเกษตรกรรม ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา 3 ปีแรก ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี แต่หากเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.01% เช่น หากทรัพย์สินมีมูลค่า 5 ล้านบาท จะคิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่ในปี 2564 จะจ่ายเพียง 50 บาท ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน Read more ›

ทำความเข้าใจและรับมือกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ เริ่มเก็บปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ เป็นกฎหมายที่เข้ามาแทนภาษีโรงเรีอนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ โดยภาษีที่ดินใหม่นี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ มีนาคม 2562 และกำลังจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาภาษีที่ดินเดิม กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กระจายความเจริญสู่พื้นที่ท้องถิ่น ช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมและลดปัญหาผู้ที่ถือที่ดินเพื่อเก็งกำไร อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีที่ดินแบบใหม่จะทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิม อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใน 2 ปีแรก ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเรียกเก็บจากบุคคลต่อไปนี้ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองทรัพย์หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ เจ้าของห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม การคิดคำนวณ สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้กับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ที่มีความซ้ำซ้อนมากกว่าเดิม ซึ่งจะต้องคิดแยกกันระหว่างที่ดินกับสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร,บ้าน) โดยจะคิดจากราคาประเมินและราคาของพื้นที่ประเมินเป็นหลัก เราสามารถคำนวณราคาภาษีที่ต้องจ่ายแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีดังนี้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น = มูลค่าของฐานภาษี มูลค่าของฐานภาษี x Read more ›

อสังหาหวั่นพิษ “ภาษีที่ดิน” ปี63 ท้องถิ่นโกย3.9 หมื่นล้าน

คลอด พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ รัฐเข้มท้องถิ่น 7,800 แห่ง เก็บภาษี 3.9 หมื่นล้านต้นปีหน้า อสังหาภูธรโอดเจอสองเด้ง LTV-ภาษีใหม่ ต้นทุนพุ่ง ส.อสังหาฯเมืองชล ขอเว้นภาษีบ้านเหลือขายเกิน 3 ปี เศรษฐีภูเก็ตพลิกแลนด์แบงก์ปลูกปาล์ม-ยาง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 12 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 จะกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานปฏิบัติได้เตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น Read more ›

ภาษีที่ดิน ผลกระทบต่อ ที่อยู่อาศัย

คอลัมน์ กฎหมายธุรกิจ : ภาษีที่ดิน ผลกระทบต่อ ที่อยู่อาศัย โดย วิโรจน์ พูนสุวรรณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปใครมีบ้านและที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปต้องเสีย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัตราภาษีที่เรียกเก็บแม้จะถือว่าต่ำ แต่ก็ทำให้นักสะสมอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโด เพื่อไว้ลงทุนหรือเก็บไว้ให้ลูกต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และต้องคิดคำนวณให้ดีว่าหลังไหนจะเป็นที่อยู่อาศัยหลักมีทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง หลังไหนจะยกให้ลูกให้ทะเบียนบ้านอยู่ในชื่อลูก นี่ไม่นับที่ดินทำการเกษตร พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งสองอย่างหลังโดนภาษีหนักหน่อย เสียภาษีสำหรับบ้านหลังที่สอง ภาษีที่ดินไม่ใช้กับบ้านหลังแรกที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าบ้านอยู่ในทะเบียนบ้าน ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์บ้านและที่ดินโดยกรมธนารักษ์รวมแล้วไม่เกิน 50 ล้านบาท พูดง่ายๆก็คือถ้ามีบ้านหลังเดียว ราคาไม่เกิน 50 ล้าน ก็ไม่ต้องเสียภาษี คนชั้นกลางส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ จึงไม่ได้รับผลกระทบ Read more ›