Categories

Archive

ปูพรม 1.7ล้านล. รับผังเมืองใหม่อีอีซี

จากรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ NEWSROOM ช่วง ลึกแต่ไม่ลับกับ บากบั่น บุญเลิศ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50 น.เนชั่นทีวี ช่อง 22 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย วิลาสินี แวน ฮาเรน และอาชวินท์ สุกสี ในรายการได้เปิดโมเดล ตามร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในภาคตะวันออก ทั้ง 8.29 ล้านไร่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ดอีอีซี เพิ่งให้ความเห็นชอบ มานำเสนอ โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ดังนี้ 1. พื้นที่สีแดง อยู่ในพื้นที่เมือง ชุมชนเมือง จำนวน 1.06 ล้านไร่ Read more ›

ปลดล็อกผังเมืองบูมอสังหาฯอีอีซี

อสังหาริมทรัพย์นับว่าเป็นกลุ่มที่จะได้รับอานิสงส์ หากการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีเกิดขึ้น เนื่องจากจะทำให้เกิดการขยายตัวในหลายภาคอุตสาหกรรม ทำให้เม็ดเงินการลงทุนและการย้ายถิ่นฐานของประชาชนจะตามมา ย่อมส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ในช่วงที่ผ่านมาความไม่ชัดเจนของผังเมืองอาจทำให้นักลงทุนชะลอตัวตามไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรานับเป็นหนึ่งเป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเป็นหนึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ รวมถึงยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง     เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 1.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม 65% ภาคบริการและอื่นๆ 32% และภาคเกษตรกรรม 3% หรือคิดเป็น 14.57% ของทั้งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น Read more ›