Categories

Archive

“บ้านมือหนึ่ง-มือสอง” คนสมัยนี้เลือกแบบไหน

“บ้านมือหนึ่ง-บ้านมือสอง” คน สมัยนี้เลือกแบบไหน ปฏิเสธไม่ได้ว่านิยามการมีบ้านของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การซื้อบ้านมือหนึ่ง (Newly developed/launched property) เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเลือกซื้อบ้านหลังใหม่ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากกว่าหลังเดิม ซึ่งรวมไปถึงการซื้ออสังหาฯ มือสอง และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset หรือ NPA) แล้วนำมาตกแต่ง/ต่อเติมให้ตรงความต้องการของทุกคนในครอบครัวอีกด้วยความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคหันมาพิจารณาที่ความคุ้มค่าที่ได้รับและตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวเป็นหลัก ทำให้ที่อยู่อาศัยมือสองกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของคนอยากมีบ้านได้ทั้งในมุมของความคุ้มค่าในราคาที่สามารถซื้อได้ (Affordable price) ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยภาพรวมที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 พบว่า มีที่อยู่อาศัยมือสองเสนอขายเฉลี่ยเดือนละ 113,211 หน่วย รวมมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 842,253 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสองมีสัดส่วนเฉลี่ย 10.9% ต่อเดือน เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยที่ประกาศขาย ในขณะที่บ้านมือหนึ่งตอบรับกับผู้บริโภคที่ต้องการบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหม่กว่ามาพร้อมกับความทันสมัยที่มากกว่าโครงการบ้านมือสอง ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า ส่องความคิดผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีต่อบ้านมือหนึ่ง-บ้านมือสอง จากผลสำรวจ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ถึง 72% ให้ความสนใจเลือกซื้ออสังหาฯ จากโครงการใหม่ เหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือหนึ่งแน่นอนว่าคือ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณสมบัติในบ้านที่ใหม่และทันสมัยกว่า เป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (58%) ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการสร้างใหม่ ตามมาด้วยการได้อยู่ในทำเลที่ดี Read more ›