Categories

Archive

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยคาดตลาดคอนโดกรุงเทพฯ ฟื้นตัวปี 65

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ถึงแม้ว่าช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จะมีสัญญาณที่เริ่มฟื้นตัว แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้กำลังซื้อในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ลดลงอีกครั้ง ทำให้ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมทั้งปี 2563 อยู่ในภาวะที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ซื้อชะลอการซื้อ-ขายและใช้เวลาในการตัดสินใจมากขึ้นเนื่องจากความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งกำลังซื้อที่เป็นชาวต่างชาติยังไม่กลับมาเนื่องจากการแพร่ระบาดในยุโรปยังคงมีความรุนแรงและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและประเทศไทยยังจำกัดการเดินทางให้ต่างชาติเข้ามายังประเทศได้แค่เพียงบางกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็ดีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ประกอบการยังต้องหวังพึ่งพากำลังซื้อจากกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักในช่วงนี้ คือกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (RealDemand) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน หรือถูกลดเงินเดือน ส่งผลให้เกิดการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะเนื่องจากธนาคารมีความกังวลในรายได้ของผู้กู้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลทำให้กำลังซื้อถดถอย อีกทั้งกำลังซื้อที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติได้หายไปจากตลาด โดยพบว่าหน่วยเหลือขายของโควต้าต่างชาติยังคงมีเหลืออยู่เกินครึ่งของจำนวนโควต้าทั้งหมด ส่งผลให้หน่วยเหลือขายยังคงเหลืออยู่มากและทำให้คอนโดมีภาวะล้นตลาดในบางทำเล ทั้งนี้ส่งผลให้บางโครงการต้องหยุดการขายและเลื่อนการเปิดโครงการ ผู้ประกอบการจึงพยายามลดจำนวนการเปิดขายโครงการใหม่และคาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายหน่วยเหลือขายถึง 1-2 Read more ›

“บ้านมือหนึ่ง-มือสอง” คนสมัยนี้เลือกแบบไหน

“บ้านมือหนึ่ง-บ้านมือสอง” คน สมัยนี้เลือกแบบไหน ปฏิเสธไม่ได้ว่านิยามการมีบ้านของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การซื้อบ้านมือหนึ่ง (Newly developed/launched property) เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเลือกซื้อบ้านหลังใหม่ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากกว่าหลังเดิม ซึ่งรวมไปถึงการซื้ออสังหาฯ มือสอง และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset หรือ NPA) แล้วนำมาตกแต่ง/ต่อเติมให้ตรงความต้องการของทุกคนในครอบครัวอีกด้วยความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคหันมาพิจารณาที่ความคุ้มค่าที่ได้รับและตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวเป็นหลัก ทำให้ที่อยู่อาศัยมือสองกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของคนอยากมีบ้านได้ทั้งในมุมของความคุ้มค่าในราคาที่สามารถซื้อได้ (Affordable price) ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยภาพรวมที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 พบว่า มีที่อยู่อาศัยมือสองเสนอขายเฉลี่ยเดือนละ 113,211 หน่วย รวมมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 842,253 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสองมีสัดส่วนเฉลี่ย 10.9% ต่อเดือน เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยที่ประกาศขาย ในขณะที่บ้านมือหนึ่งตอบรับกับผู้บริโภคที่ต้องการบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหม่กว่ามาพร้อมกับความทันสมัยที่มากกว่าโครงการบ้านมือสอง ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า ส่องความคิดผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีต่อบ้านมือหนึ่ง-บ้านมือสอง จากผลสำรวจ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ถึง 72% ให้ความสนใจเลือกซื้ออสังหาฯ จากโครงการใหม่ เหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือหนึ่งแน่นอนว่าคือ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณสมบัติในบ้านที่ใหม่และทันสมัยกว่า เป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (58%) ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการสร้างใหม่ ตามมาด้วยการได้อยู่ในทำเลที่ดี Read more ›

การเคหะฯ เปิดให้ ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองบ้านเช่า

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองบ้านเช่า“บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง” ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองอาคารเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชานำร่อง 2 โครงการ คือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนจองทางเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือ LINE OA : @NHA.THAILAND หากไม่สะดวกมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยประชาชนได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเน้นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง Read more ›

“กรมที่ดิน” เปิดช่องร้องเรียนผ่าน “ SMARTLANDS Application”

“กรมที่ดิน” เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ SMARTLANDS Application “ชูนโยบายโปร่งใส ตรวจสอบได้” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน กรมที่ดินจึงยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” คือ การร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านระบบ e-Contacts DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดินได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน จากโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมที่ดินพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่อให้สอดคล้องกับตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการตรวจสอบ ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านที่ดิน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “SMARTLANDS Application” ให้สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เป็นการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ “กรมที่ดิน” เปิดช่องร้องเรียนผ่าน  “ SMARTLANDS Application” “กรมที่ดิน” Read more ›

ทะลวงคอนโดฯ ล้านต้น รับ ‘กำลังซื้อ’ยุคโควิด

รายใหญ่ ทะลวงกำลังซื้อคนกรุงฯยุคโควิด ผุดคอนโดราคาขายเริ่ม “ล้านต้น” รับลูกค้ากระเป๋าเบา พบย่านแหล่งงาน ใกล้มหาวิทยาลัยมาแรง ขณะจับตา บมจ. แสนสิริ-โนเบิล เขย่าแรงทำเลบางนา แม้ตลอดช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต่างระมัดระวัง การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่มากขึ้น โดยชะลอโครงการคอนโดมิเนียม และหันไปพัฒนาตลาดแนวราบ ที่มีโอกาสจากเรียลดีมานด์รองรับมากกว่า จนส่งผลให้ จำนวนหน่วยเปิดใหม่ เฉพาะทำเลหลัก กทม.-ปริมณฑล ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี ที่ 62,227 หน่วย  ลดลง -36.7% จากปี 2562 แต่ สำหรับปี 2564 นั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) คาดว่า หน่วยเปิดตัวใหม่มีโอกาส จะกลับมาเพิ่มขึ้น ถึง 32.7% Read more ›

เปิดขนาดตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย ปี 2564

บทความบทความ …ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) เปิดขนาดตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย ณ ปี 2564  ณ สิ้นปี 2563 ยังมีหน่วยขายในโครงการที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนเหลือเข้ามาขายในปี 2564 จำนวน 376,757 หน่วย สามารถรองรับจำนวนประชากรได้ราว 1.1 ล้านคน โดยเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 226,645 หน่วย และในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ 150,112 หน่วย  หรือ 66% % มีมูลค่ารวมกัน 1,344,721 ล้านบาท ในขณะที่งบประมาณแผ่นดินไทยอยู่ที่ 3,285,962 ล้านบาท ก็เท่ากับว่าสินค้าที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน มีมูลค่าถึงราว 41% ของงบประมาณแผ่นดิน มูลค่าที่อยู่อาศัยที่ยังเหลืออยู่ 1,344,721 ล้านบาทนั้น อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง Read more ›

DHEPA Courtyard Urban Home ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดดเด่นด้วยดีไซน์การออกแบบ ที่ให้พื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้านเดี่ยว คัดสรรวัสดุระดับพรีเมียม ส่วนตัวเพียง 55 ยูนิต

โครงการ เทพา คอร์ทยาร์ด เออร์เบิร์น โฮม (DHEPA Courtyard Urban Home) จาก บริษัท เอเซียถือหุ้น จำกัด และ บริษัท ริมทราย จำกัด เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง บนถนนรามคำแหง 118 ออกแบบด้วยแนวคิด Urban Homes ซึ่งเน้นพื้นที่สีเขียวและความเป็นธรรมชาติภายในโครงการ ที่นอกจากจะมีพื้นที่ใช้สอยระดับบ้านเดี่ยวแล้ว ยังได้ความเป็นส่วนตัวสูง เพราะยูนิตน้อยเพียง 55 ยูนิต บนที่ดินกว่า 7 ไร่ครึ่ง ด้วยหัวใจในการออกแบบโครงการ ที่ต้องการให้ทุกคนที่พักอาศัยได้สัมผัสความร่มรื่น อบอุ่นของคำว่า “บ้าน” จึงเลือกออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยของบ้านสัมพันธ์กับพื้นที่สวน ที่มีสัดส่วนเพียงพอต่อการอยู่อาศัย DHEPA ทุกหลังจึงถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกอย่างไร้รอยต่อ Read more ›

‘วัคซีน’ ปลุกเลือดนักสู้ อสังหาฯไทย ลุยเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ทะลุ 3.3 แสนล.

วัคซีนโควิด ยาแรงเศรษฐกิจ ปลุกความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ อสังหาฯไทย ลุยเปิดแผนระเบิดศึก ปี 2564 พบตัวเลขลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ รวมขาใหญ่ มากกว่า 250 โครงการ มูลค่าทะลุ 3.3 แสนล้านบาท แม้ปี 2564 ประเทศไทยและเศรษฐกิจยังคงมีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทุกภาคธุรกิจ ต้องเดินหน้า ไปพร้อมกับแผนการปรับตัวครั้่งใหญ่ รวมถึงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วย ที่ถูกทำนาย ชี้เปรี้ยง ว่าปัจจัยลบต่างๆ คงทำให้ตลาดปีนี้ ยังไม่ฟื้นตัว เฟื่องฟูเหมือนช่วง 3-4 ปี ก่อนหน้า ทั้งดีมานด์หาย-ซัพพลายล้น ลูกค้าเผชิญกับภาวะหนี้เสีย แต่อย่างไรก็ตาม แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เริ่มสว่างมากขึ้น เมื่อวัคซีนโควิด-19 ที่กระจายฉีดแล้วทั่วโลก ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมาก Read more ›

กูรูดัง ชี้ดีมานด์หาย – ซัพพลายล้น อสังหาฯไทยยังไม่สดใส

เซ็นจูรี่ 21 ชี้เปรี้ยงตลาดอสังหาฯไทยยังไร้ทิศทางฟื้นตัว จากปัจจัยลบที่รุมเร้าทั้งใน-ต่างประเทศ ทำให้ดีมานด์หดตัวต่อเนื่อง ขณะที่ซัพพลายยังล้นตลาด ด้านดีเวลลอปเปอร์พยายามปรับตัว หันลงทุนในตลาดบ้านแนวราบ นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวไปอย่างน้อยอีก 1-2 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัว หรือในเอเชีย ไม่ว่าจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัว ขณะที่ไทยยังต้องพึ่งพิงการส่งออก และการท่องเที่ยวจากต่างชาติ เมื่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัว และยังไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก ประกอบกับ วัคซีนยังไม่สามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ทันทีซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ทำให้กำลังซื้อต่างชาติไม่ว่าจะซื้อเพื่อการลงทุน หรือซื้อเพื่ออยู่อาศัย Read more ›

กลุ่มมิลเลนเนียล ยันกำลังซื้อยังแกร่ง

กลุ่มมิลเลนเนียล  ยันกำลังซื้อยังแกร่งดีดีพร็อพเพอร์ตี้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคล่าสุด พบเทรนด์การใช้จ่ายมาแรง ดีดีพร็อพเพอร์ตี้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคล่าสุด พบเทรนด์การใช้จ่ายมาแรง – วางแผนมีบ้านในอนาคตผู้บริโภคกลุ่ม Millennials (มิลเลนเนียล) หรือ Gen Y (ผู้ที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2527-2539) ได้กลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21 ด้วยพื้นฐานการเติบโตมากับโลกดิจิทัลจึงเรียนรู้และรับเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และนำมาพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังตัดสินใจรวดเร็ว จึงทำให้คน Gen นี้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม เศรษฐกิจ หรือการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นวัยที่เต็มไปด้วยไฟในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตและอยู่ในช่วงสร้างฐานะให้มั่นคง จึงทำให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการใช้จ่ายสูงและคาดว่าจะเป็นกำลังซื้อสำคัญในอนาคตไปอีกหลายปี  ทั้งนี้ ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปีนี้ประชากรไทยในช่วงอายุ 25-39 ปี จะมีจำนวนถึง 13.7 Read more ›

อสังหาฝ่าด่านหิน-กำไรยังอู้ฟู่ “บ้านแนวราบ” พยุงรายได้ยุคโควิด

ได้เวลาส่องผลประกอบการ (บวกรายได้ JV-joint venture)บิ๊กแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ปี 2563 อาจกล่าวได้ว่า “สอบผ่าน” ในสถานการณ์โควิด เหตุผลมีหลากหลายประการ หลักใหญ่ใจความมาจากสินค้าที่อยู่อาศัยเป็นสินค้าปัจจัย 4 มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้มีฐานลูกค้าหลักเป็นลูกค้าซื้อเพื่ออยู่อาศัย ที่เรียกว่า ลูกค้าเรียลดีมานด์ หมายความว่าภาวะเศรษฐกิจดีหรือตกต่ำแต่ก็ยังมีกำลังซื้อเรียลดีมานด์อยู่ตลอดเวลา ในยุคโควิดซึ่งกินเวลาอย่างน้อย 2 ปี แบ่งเป็นโควิดครั้งแรกในปี 2563 และโควิดระลอกใหม่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปี 2564 เทรนด์ที่เห็นชัดเจนมากที่สุด คือ สินค้าที่อยู่อาศัยประเภท “บ้านแนวราบ” เป็นตัวทำรายได้หลักให้กับบริษัท เปรียบเทียบกับที่อยู่อาศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมที่มีลูกค้าอีก 2 กลุ่มเข้ามาช่วยซื้อก็คือ “นักลงทุน” กับ “นักเก็งกำไร” เป็นกลุ่มรับผลกระทบโควิดแบบเต็ม ๆ เพราะฉะนั้น แผนธุรกิจที่พึ่งรายได้คอนโดฯผู้ประกอบการจึงเหนื่อยกว่าปกติ ปี 2563 Read more ›

แห่ชิง “เจ้าตลาด” แนวราบ ซูเปอร์สตาร์แห่งปี

จำนวนที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ ปี 2563 ซึ่งนับเป็นการลงทุนพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทย สู่จุดตํ่าสุดในรอบ 10 ปี ทั้งนี้ เป็นไป เพราะต่างไม่เชื่อมั่นต่อกำลังซื้อ ในยุคที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ไทยปรับลดลงถึง 6% ขยายตัวตํ่าสุดในรอบ 22 ปี เนื่องจาก 4 ฟันเฟืองหลัก (การส่งออก, การท่องเที่ยว, การลงทุนเอกชน และการบริโภคในประเทศ) ล้มทั้งกระดาน อันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำเงินในกระเป๋าคนไทยหล่นหาย ซํ้าหนี้ครัวเรือนกำลังไต่ทะยานรอทะลุเพดานในเวลาอันใกล้ คือ ลางร้ายบอกเตือนผู้ประกอบการตั้งแต่เดือน มี.ค. อย่าเสี่ยงทุ่มเหมือนเก่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสรุป การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ธอส.) เพิ่งเปิดเผยออกมาหมาดๆ Read more ›

โควิดฉุดไม่อยู่ ตลาดบ้านแพง ทำเลกลางเมืองคึก

ลูกค้ากลุ่มมั่งคั่ง HNWI กำลังซื้อแข็ง โควิดฆ่าไม่ตาย เบิกทางตลาดแพง 20 ล้านอัพ ทำเลใจกลางเมืองไปต่อ กูรูดัง 2 ค่าย มองมีลุ้นทั้งโครงการบ้าน-คอนโดฯ เหตุซัพพลายมีน้อย โปรดักต์เน้นคุณภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน จับตา สาทร สีลม สุขุมวิท แหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดี จำนวนที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ ทั่วประเทศ ซึ่งมีการหดตัว ตั้งแต่ปี 2562 จากมาตรการ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ ต่อมูลค่าหลักประกัน หรือ LTV และในปี 2563 หดตัวซ้ำเติมจากวิกฤติ COVID-19 ต่อเนื่อง จนส่งผลให้ตัวเลขรวมอยู่ที่-25.2% ขณะซัพพลายคงเหลือเพิ่มขึ้นสะสมรวมกว่า 2.26 แสนหน่วยนั้น ปฎิเสธไม่ได้ว่า Read more ›

ตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ปี 2563

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดคอนโดครึ่งปีหลังของ พ.ศ. 2563 ยังคงชะลอตัว เนื่องจากยังคงมีความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการระบาดไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้กำลังซื้อคอนโดมีแค่เพียงกลุ่มคนไทยที่ถือเงินเย็นเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งคนกลุ่มนี้มองคอนโดในบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า เป็นบ้านหลังที่สอง เพื่อใช้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการบางส่วนใช้การลดราคา เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ เพื่อเร่งยอดขาย ยอดโอนและปิดโครงการแต่ผู้ประกอบการบางรายก็ยังคงไม่ลดราคาขายเพราะมองว่าตลาดยังคงไปต่อได้ แต่ใช้วิธีจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าแทน การชะลอตัวการขายคอนโดนั้นส่งผลให้ผู้ประกอบการยังไม่ลงทุนเปิดขายโครงการใหม่เพิ่มเติม จากผลวิจัยของบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยว่าอุปทานสะสมของคอนโดมิเนียมบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งหมด 27,569 หน่วย และในปี พ.ศ. Read more ›

State of Condominium Market in Cha-am – Hua Hin – Khao Tao Area in 2020

Mr. Nattha Kahapana, Deputy Managing Director and Head of Phuket Operation, Knight Frank Thailand, said that the overall condominium market during the second half of 2020 remains slow, given the economic uncertainty from the Covid-19 pandemic and political protests. These have limited Read more ›

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ต ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สุดแห่งจุดหมายปลายทางแห่งเอเชีย มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและการลงทุน จากการที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เริ่มมองหาคอนโดมิเนียมเพื่อซื้อเก็บไว้พักผ่อนในช่วงที่เดินทางมาท่องเที่ยว และบางรายลงทุนหารายได้โดยการปล่อยเช่าในช่วงที่ไม่ได้เข้าพัก ด้วยเหตุนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะมองว่ากำลังซื้อหลักคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนอกจากนี้ก็ยังมีนักลงทุนชาวไทยให้ความสนใจเช่นกัน โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในภูเก็ต จะเปิดขายในลักษณะการให้อัตราผลตอบแทนค่าเช่า โดยโครงการจะมีการนำเชนโรงแรมต่างๆ มาบริหารโครงการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ และจากอัตราผลตอบแทนค่าเช่าที่ได้รับ ทำให้ภูเก็ตเป็นสถานที่น่าสนใจในการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน หากแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตหยุดชะงักและซบเซา เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจของภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตได้รับผลกระทบโดยตรง ถึงแม้ว่ายังมีคนไทยเข้ามาท่องเที่ยวแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจในภูเก็ตกลับมาฟื้นตัวได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่โดยผู้ประกอบการเชื่อว่านักท่องเที่ยวและนักลงทุนยังคงมีความต้องการคอนโดมิเนียมอยู่มาก หากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ อุปทาน จากผลวิจัยของบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ ปลายปี 2563 อุปทานคอนโดมิเนียมในภูเก็ตมีจำนวนทั้งสิ้น Read more ›

Knight Frank Thailand Reveals State of Condominium Market in Phuket in 2020 and Outlook in 2021

­­­­­­­­Mr. Nattha Kahapana, Deputy Managing Director and Head of Knight Frank Phuket, Knight Frank Thailand, said that Phuket is one of Asia’s best tourism destination. The island has the potential to support tourism as well as investment. As the tourist numbers Read more ›

ภาพรวมตลาดวิลล่าในภูเก็ต ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ถึงแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ หากแต่ภูเก็ตสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก วิลล่าในภูเก็ตไม่เพียงแต่จะเป็นบ้านพักตากอากาศ แต่การซื้อวิลล่ายังเป็นรูปแบบการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ซื้ออีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายวิลล่าในภูเก็ตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้วิลล่ายังสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อด้วยการปล่อยเช่าในเวลาที่ไม่ได้เข้ามาพักอาศัย บริเวณที่เป็นที่นิยมสำหรับวิลล่าในภูเก็ตเป็นบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีชายหาดที่สวยงาม อย่างไรก็ดีที่ดินบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตที่เห็นวิวทะเลเริ่มขาดแคลน ทำให้ผู้พัฒนาโครงการต้องพยายามหาที่เพื่อการพัฒนาในบริเวณอื่นๆที่ค่อนข้างห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก ถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะไม่ค่อยสู้ดีนัก แต่ตลาดวิลล่าในภูเก็ตยังห่างไกลจากภาวะอุปทานล้นตลาดเนื่องจากตลาดวิลล่าในภูเก็ตเป็นตลาดที่เมื่อมีผู้ซื้อแล้วจึงทำการสร้าง หากเศรษฐกิจไม่ดีผู้พัฒนาก็สามารถที่จะยกเลิกการสร้างได้ ตลาดวิลล่าจึงไม่มีความน่ากังวลใจหากเทียบกับตลาดคอนโดมิเนียม อุปทาน จากผลวิจัยของบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยว่าณ ปลายปี 2563 อุปทานวิลล่าในภูเก็ตมีจำนวนทั้งสิ้น 3,871 หน่วย อุปทานใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.4 จากปี 2562 โดยในปี 2562 มีวิลล่าเปิดขายใหม่สูงที่สุดถึง 688 หน่วย จาก 16 Read more ›

ชงรัฐขยายเพดานลดค่าโอน-จำนอง อสังหาฯ 3-7 ล้านบาท-มือสองฟื้นตลาด

มาตรการการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ในกลุ่มราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตลาดไม่ถูกกระตุ้นในทุกๆ เซกเมนต์ โดยเฉพาะกลุ่มราคา 3-5 ล้านบาท และ 5-7 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ แม้ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจากเดิม 2% เป็น 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่อยู่อาศัยจากเดิม 1% เป็น 0.01% ของมูลค่าจดจำนอง เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ทว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อคอนโดและบ้านอยู่ในเซกเมนต์ระดับราคาตั้งแต่ 3-7 ล้านบาทยังเป็นกำลังซื้อที่น่าสนใจและสามารถครอบคลุมตลาดได้ถึง 80% วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาฯปี 2564 Read more ›