“คมนาคม” เปิดงบปี 64 ดัน 13 โปรเจ็กต์ แตะ 8.4 หมื่นล้าน

“คมนาคม” เปิดงบปี 64   ดัน 13 โปรเจ็กต์   แตะ 8.4 หมื่นล้าน 

“คมนาคม” เดินหน้าปีงบ ประมาณ 64 วงเงิน 2.27 แสนล้านบาท เร่งปั๊ม 13 โปรเจ็กต์ เตรียมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.64

กระทรวงคมนาคม เร่งรัดการเบิกจ่าย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของรัฐบาล รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับ ความคืบหน้าโดยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 28,820.39 ล้านบาท คิดเป็น 12.65%  ของวงเงินงบประมาณ

“ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งโครงการงบปีเดียวและโครงการงบผูกพันข้ามปี ตลอดจนลงนามสัญญาแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 หลังจากนั้นแต่ละโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือน มีนาคม2564 ทั้งนี้ในส่วนงบลงทุนต่างๆ นั้น ตามปกติจะเริ่มเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) จึงไม่ได้รับผลกระทบต่อการลงทุน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ ทีโออาร์ไปก่อน ส่วนการลงนามสัญญาจะต้องรอเงินงบประมาณก่อน”

โครงการเมกะโปรเจ็กต์

โครงการเมกะโปรเจ็กต์

สำหรับ โครงการในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2564 รวม 13 โครงการ วงเงิน 84,084 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน วงเงิน 2,360 ล้านบาท

2.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 7,116 ล้านบาท

3.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ วงเงิน 6,866 ล้านบาท

4.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ วงเงิน 6,170 ล้านบาท

5.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร วงเงิน 10,146 ล้านบาท

6.โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาหรือรถไฟไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 17,548 ล้านบาท

7.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) วงเงิน 3,146 ล้านบาท

8.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงิน 1,993 ล้านบาท

9.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี วงเงิน 546 ล้านบาท

10.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี วงเงิน 12,648 ล้านบาท

11.โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก วงเงิน 5,633 ล้านบาท

12. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 วงเงิน 2,825 ล้านบาท

13.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 7,087 ล้านบาท   ขณะที่ โครงการในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน รวม 16 โครงการ วงเงิน 3,620 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง วงเงิน 360 ล้านบาท

2.ทางหลวงสาย บ.น้ำปลีก-บ.หนองผือ ตอน 2 จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบล ราชธานี วงเงิน 200 ล้านบาท

3.ทางหลวงสาย อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงิน 222 ล้านบาท

4.ทางหลวงสายอ.อินทร์บุรี-สากเหล็ก ตอนไดตาล-เขาทราย ตอน 1 จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 200 ล้านบาท

5.ทางหลวงสายอ.อินทร์บุรี-สากเหล็ก ตอนไดตาล-เขาทราย ตอน 2 จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 200 ล้านบาท

6.ทางหลวงสายอ.อินทร์บุรี-สากเหล็ก ตอนไดตาล-เขาทราย ตอน  3  จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 200 ล้านบาท

7.ทางหลวงสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 117-บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 194 ล้านบาท

8.ทางหลวงสายพะเยา-บ้านสนต้นแหน จังหวัดพะเยา วงเงิน 220 ล้านบาท

9.ทางหลวงสาย บ.ท่าดอกแก้ว-อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วงเงิน 196 ล้านบาท

10.ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 316 ล้านบาท

11.ทางหลวงสายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอนบ้านศรีมงคล-อ.บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน 200 ล้านบาท

12.ทางหลวงสายอ.มัญจาคีรี-แยกช่องสามหมอ จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 226 ล้านบาท

13.สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 220 ล้านบาท

14.สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 230 ล้านบาท

15.สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) วงเงิน 196 ล้านบาท และ

16.ถนนสายแยก ทล.1020-บ.กิ่วแก้ว อ.เทิง,จุน จังหวัดเชียงราย,พะเยา

ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 227,894 ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ 39,279.10 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 188,615.40 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 28,820.39 ล้านบาท คิดเป็น 12.65% โดยในส่วนของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวงสามารถเบิกจ่ายได้สูงสุด 14,037.39 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 125,946.93 ล้านบาท คิดเป็น 11.15% กรมทางหลวงชนบทเบิกจ่ายได้ 2,028.19 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 48,789.84 ล้านบาท คิดเป็น 4.16% และกรมการขนส่งทางบกเบิกจ่ายได้ 774.91 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 3,701.92 ล้านบาท คิดเป็น 20.93%

ที่มา : https://www.thansettakij.com

Leave a Reply