‘ คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม’ ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

' คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม'  ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย เผยตลาดคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มและไพร์มในกรุงเทพฯ ราคาขายมากกว่า 15 ล้านบาท ความต้องการยังคงแข็งแกร่ง แม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะ สุขุมวิท ยืนหนึ่ง ด้านทำเล

นายณัฎฐา คหาปนะ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าตลอดปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ตลาดคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มและไพร์มยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก อีกทั้งตลาดคอนโดมิเนียมระดับนี้เป็นเพียงตลาดกลุ่มเล็กและมีอุปทานไม่มาก

การขยายตัวของอุปทานคอนโดมิเนียมกลุ่มนี้อาจเติบโตได้ไม่มากนักเนื่องจากโครงการต้องอยู่บนที่ดินที่มีทำเลที่ดีเป็นทั้งศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์รวมของเศรษฐกิจ มีการคมนาคมที่สะดวกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่งที่ดินหาได้ค่อนข้างยาก

จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย พบว่า ณ ปลายปี 2563 มีอุปทานทั้งสิ้น 3,898 หน่วย จาก 29 โครงการ ในปี 2563 มีการเปิดขายคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มเพียง 1 โครงการ คือ โครงการบ้านสินธร จำนวน 32 หน่วย ในส่วนของจำนวนหน่วยขายสะสมของคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มขายไปได้ทั้งสิ้น 3,422 หน่วย จากจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 3,898 หน่วย อัตราการขายอยู่ที่ร้อยละ 88 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 10 จำนวนหน่วยขายได้ใหม่ของคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มในปี 2563 อยู่ที่ 410 หน่วย จำนวนหน่วยขายได้ใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 314 หน่วย

ส่วนคอนโดมิเนียมระดับไพร์มมีอุปทานสะสมทั้งสิ้น 4,696 หน่วย จาก 21 โดยพบว่าในปี 2563 ไม่มีการเปิดขายคอนโดมิเนียมระดับไพร์ม ส่วนอุปสงค์สะสมคอนโดมิเนียมระดับไพร์ม ณ ปลายปี 2563 มีจำนวนหน่วยขายได้ทั้งสิ้น 3,922 หน่วย จากอุปทานทั้งสิ้น 4,696 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 84 อัตราการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 73 มีจำนวนหน่วยขายได้ใหม่ในปี 2563 อยู่ 510 หน่วย จำนวนหน่วยขายใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 361 หน่วย

' คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม'  ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

‘ คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม’ ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึมนายณัฎฐา กล่าวเสริมว่า กลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มและไพร์มจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อชาวไทยที่มีกำลังซื้อสูงและชาวต่างชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และยุโรป โดยชาวต่างชาตินิยมซื้อคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มเนื่องจากคอนโดมิเนียมระดับนี้มีทำเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ครอบคลุมไปจนถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีความสะดวกสบาย น่าอยู่ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งงาน เดินทางสะดวกสบายและเชื่อมต่อทุกโซนสำคัญในกรุงเทพฯ อีกทั้งชาวต่างชาติยังมองว่าราคาของคอนโดมิเนียมระดับนี้ในประเทศไทยยังถูกกว่าหากเทียบกับประเทศตัวเอง

' คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม'  ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

อุปสงค์คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์ม ในปี 2563 ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีอุปทานเพิ่มเข้ามาในปี 2563 เพียงแค่ 32 หน่วย ทำให้มีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในส่วนตลาดคอนโดมิเนียมระดับไพร์ม ค่อนข้างไปได้ดีในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากกำลังซื้อระดับบนทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจโครงการระดับนี้มากอยู่แล้ว อีกทั้งในช่วงสถานการณ์วิกฤตทำให้ผู้ซื้อเหล่านั้นสามารถต่อรองราคาขายได้ง่ายขึ้น เพราะโดยปกติกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับนี้แทบจะไม่มีการลดราคาอยู่แล้ว
‘ คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม’ ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

แต่ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ผู้พัฒนาโครงการบางรายได้นำยูนิตบางยูนิตออกมาเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยเฉพาะโครงการที่ขายในลักษณะเช่าระยะยาว (Leasehold) ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มคนไทยคนไม่นิยมซื้อ แต่เมื่อมีการลดราคาเกิดขึ้นจึงตัดสินใจซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะเชื่อมั่นว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและตั้งอยู่บนทำเลที่ดีขนาดนี้ค่อนข้างหายากและน้อยลงไปทุกที

' คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม'  ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 รองลงมาได้แก่บริเวณลุมพินี และ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 และ 21 ตามลำดับ บริเวณสาทรและสีลม มีคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
‘ คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม’ ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

ส่วนคอนโดมิเนียมระดับไพร์มส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณสุขุมวิท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 รองลงมาได้แก่บริเวณสาทรและสีลม และ ลุมพินี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และ 26 ตามลำดับ ขณะที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคอนโดมิเนียมระดับไพร์มเพียงร้อยละ 8

ระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์ม ณ ปลายปี 2563 มีระดับราคาขายอยู่ที่ 382,301 บาท ต่อตารางเมตร ปรับตัวลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 3.2 ซึ่งราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ไพร์มในปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 395,000 บาทต่อตารางเมตร ส่วนราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมระดับไพร์ม ณ ปลายปี 2563 มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 278,330 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.7

' คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม'  ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

‘ คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม’ ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

ซึ่งราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 295,000 บาทต่อตารางเมตร เนื่องมาจากผู้พัฒนาโครงการลดราคาเพื่อต้องการปิดการขาย โดยเฉพาะโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอน ในขณะที่บางโครงการก็ไม่ได้มีการปรับลดราคาขายลง เพียงแต่ชะลอการปรับราคาขายขึ้นออกไปจนกว่าโครงการจะสร้างเสร็จ เหตุผลที่ผู้พัฒนาโครงการบางส่วนไม่ยอมลดราคา เพราะมองว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่คลุมเคลือและไม่แน่นอน

' คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม'  ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

‘ คอนโดซุปเปอร์ไพร์ม’ ราคา 15 ล้านบาทอัพ ดีมานด์แข็ง แม้ศก.ซึม

ซึ่งในอนาคตหากเศรษฐกิจฟื้นตัวราคาขายก็จะสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาของที่ดินได้ เพราะโครงการอยู่ในทำเลที่ถือว่าดีที่สุดของกรุงเทพฯ อีกทั้งราคาค่าก่อสร้างที่ผู้พัฒนาโครงการมุ่งเน้นมาตรฐานการก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศ รูปแบบโครงการที่ออกแบบฟังก์ชั่นให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งภายนอกและภายใน รวมไปถึงห้องพักอาศัยของโครงการและการบริหารอาคารจากเครือโรมแรมระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ส่งผลให้คอนโดมิเนียมระดับระดับซุปเปอร์ไพร์มและไพร์มยังเป็นที่ต้องต้องการอย่างมากของกลุ่มคนมีเงินเพราะมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง

ที่มา : https://www.thansettakij.com

Comments are closed.