นิช โมโน แจ้งวัฒนะ คอนโดใหม่ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีรัช คอนโดแจ้งวัฒนะ

เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่น

นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ที่ตั้งโครงการ  ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่  5603 เลขที่ดิน 60 ตำบลบางซื่อ  อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ  3-1-64.4  ไร่ ที่ดินมีภาระผูกพันจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 38 ชั้น  จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 742 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์บริเวณชั้น 1 จำนวน 8 ห้องชุด และ อาคารเพื่อการพาณิชย์สูง 2 ชั้น จำนวน 2 ห้องชุด ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการโอนฯ 1% ของราคาประเมินกรมที่ดิน ค่าจดจำนอง 1% ของราคายื่นกู้ธนาคาร(ถ้ามี) ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจำลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า