นิช โมโน แจ้งวัฒนะ คอนโดใหม่ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีรัช คอนโดแจ้งวัฒนะ

เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่นโครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 ที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด กม.6 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ โฉนดเลขที่ดิน 105550,165076 เลขที่ดิน 179,415 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาน 3-3-86.7 ไร่ ไร่ ได้รับสิทธิ์ภาระจำยอมโฉนดที่ดิน105549,105551,105552,105554,105555 ตำบลและอำเภอเดียวกัน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 40 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น  จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ 8 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 795 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์บริเวณ จำนวน 2 ห้องชุด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ตุลาคม 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการโอนฯ 1% ของราคาประเมินกรมที่ดิน ค่าจดจำนอง 1% ของราคายื่นกู้ธนาคาร(ถ้ามี) ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาพและบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาเริ่ม 2,450,000 บาท ห้องขนาดห้อง 30 ตร.ม. จำนวน 1 ยูนิต โปรโมชั่นผ่อนชำระเริ่ม 4,999 บาท/เดือน เป็นราคาผ่อนชำระเริ่มต้นของห้องชุดขนาด 30 ตร.ม. จำนวน 62 ยูนิต เฉพาะงวดที่ 1-10 เท่านั้น กรณีห้องชุดในชั้น 7-25 งวดที่ 11- 12 ชำระ 9,000 - 10,000 บาท และงวดที่ 13 ชำระ 2% ของราคาห้องชุด กรณีห้องชุดในชั้น 26-33 งวดที่ 11- 13 ชำระ 8,000 บาท และงวดที่ 14 ชำระ 2% ของราคาห้องชุด กรณีห้องชุดในชั้น 34-40 งวดที่ 11- 14 ชำระ 8,000 บาท และงวดที่ 15 ชำระ 1.8% ของราคาห้องชุด ระยะเวลาโปรโมชั่น 21 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา อำเภอบางพลี สามารถติดต่อรับได้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานขายโครงการฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#65