นิช โมโน แจ้งวัฒนะ คอนโดใหม่ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีรัช คอนโดแจ้งวัฒนะ

เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่น

โครงการนิช โมโน อิสรภาพ (สำหรับการลงโฆษณา)
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  บริษัท เสนา เอชเอชพี 13 จำกัด สำนักงานเลขที่  448  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท กรรมการ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ , นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ , นายมิสึฮิโระ นาคาซาว่า, นายโทคิโยชิ มาซึย ชื่อโครงการ นิช โมโน อิสรภาพ ที่ตั้งโครงการ  ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โฉนดที่ดินเลขที่ 1676, 2215, 25809 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รวม 3 โฉนด เนื้อที่ดินรวมประมาณ 2-2-23.7 ไร่ หรือ 1,023.7ตารางวา ที่ดินอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมเนื้อที่ดินโครงการอาจจะลดลง
เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมเป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 259 ห้องชุดและ อาคารส่วนกลาง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มก่อสร้างหลังจากได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563  คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วรายละเอียดอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า